Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

nieuciekaj
Są rzeczy od których nie można uciec, jeśli nawet odejdzie się od nich bardzo daleko.
— Haruki Murakami
Reposted frombadblood badblood viaBloodMoon BloodMoon
nieuciekaj
przygryza wargi w stylu "dzisiaj zatańczysz we mnie".
Reposted fromorchis orchis viacytaty cytaty
nieuciekaj
2404 565f 500
Reposted fromdesinteressement desinteressement viaasz asz
nieuciekaj
W rzucaniu kamieniami słów, znowu przegrywam trzy do dwóch
— AR
Reposted fromcreure creure viacytaty cytaty
nieuciekaj
To że znaliśmy się kiedyś to mało
Jakoś się wszystko to nam rozjechało
Inne też ścieżki wybierasz na mieście
Z dawnych relacji niewiele zostało
— Kękę, mistrz
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty
nieuciekaj
6320 2610 500
Reposted frompeptodowicz peptodowicz viapoppyseed poppyseed
nieuciekaj
Popatrzcie na mnie! - zawołała Panna Migotka. - Jakoś sobie radzę! Bo nic nie myślę, tylko wyczuwam!
— Kometa nad Doliną Muminków
nieuciekaj
Dobrze jest, psiakrew, a kto powie, że nie, to go w mordę!
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
Reposted fromcudoku cudoku viacytaty cytaty
nieuciekaj
Nie potrafię pisać o sobie. Jak piszę o zaletach, wydaję mi się, że się przechwalam. Jak o wadach, że tekst jest jak prośba o przygarnięcie.
— zaadoptujfaceta
Reposted fromspokodama spokodama viapoppyseed poppyseed

July 10 2015

nieuciekaj
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viacytaty cytaty
nieuciekaj
Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
nieuciekaj
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
nieuciekaj
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
nieuciekaj
1633 75c4

July 09 2015

nieuciekaj
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
nieuciekaj
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viaasz asz
nieuciekaj
5816 22f5
Reposted fromrisky risky viacouples couples
nieuciekaj
nieuciekaj
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viadharmalady dharmalady
nieuciekaj
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viadharmalady dharmalady
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl