Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 20 2017

nieuciekaj
“I moje serce chciało Ciebie. I chyba to było właśnie problemem.”
— cytaty, tumblr
Reposted fromSalute Salute viacytaty cytaty

June 01 2017

nieuciekaj
Są jednak takie poranki, że budzisz się i przestajesz wierzyć, że gdziekolwiek na świecie jest pięknie. Albo że on w ogóle istnieje, że jest jeszcze coś poza tym jednym pokojem, gdzie trzymasz smutek w sobie.
— Katarzyna Nosowska
nieuciekaj
Kontakt mamy rzadki, ale inaczej się nie da, jeśli Ty chciałeś kogoś kochać, a on Ciebie nie. 
— wyrwane z kontekstu
Reposted frommadeliine madeliine viamagdanestor magdanestor
nieuciekaj
Czasem zbyt mocno wierzymy, że ludzie są inni, że ktoś wróci, zrozumie czy przeprosi. To nie życie nas przeraża, ale czekanie na coś, co może nigdy nie przyjść.
— serplesniowy.soup.io
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viamagdanestor magdanestor
8070 b24c 500
Reposted fromdeviate deviate viamagdanestor magdanestor
nieuciekaj
4283 0832
Reposted fromkyte kyte viaalmostlover almostlover
0734 6613 500
Reposted frommelanchujnia melanchujnia viamagdanestor magdanestor
nieuciekaj
4168 3428 500
Reposted frompiehus piehus viaalmostlover almostlover
nieuciekaj
4505 af88 500
Reposted fromdusix dusix viapoppyseed poppyseed
nieuciekaj
7881 bbd5
Reposted frompeper peper viaalmostlover almostlover
nieuciekaj
Powinni dawać więcej wina w butelce. 
Tak, żeby na dwie osoby starczyło.
— Pokolenie Ikea
Reposted fromoutoflove outoflove viacytaty cytaty
nieuciekaj
Chciałabym kogoś, kto nauczy mnie, że miłość może budować, a nie niszczyć, uskrzydlać, a nie krępować, wywoływać uśmiech, a nie łzy.
Chciałabym kogoś kto nauczy mnie, że miłość jest piękna.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viacytaty cytaty
nieuciekaj
Strach przed ludźmi i samą sobą. Kiedy to się stało?
— tereseek.soup.io
Reposted fromtereseek tereseek viacytaty cytaty
nieuciekaj
Nie wiem, czy kiedykolwiek będziemy tacy jak dawniej, ale nie zamierzam przestać próbować. Jesteś dla mnie jedyna(...) Jesteś jedyną osobą, o jaką kiedykolwiek chciałem walczyć.
— Kiera Cass – Rywalki. Książę i gwardzista
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
nieuciekaj
5861 b145
Reposted fromnyaako nyaako viacytaty cytaty
nieuciekaj
 Wiecie jak to jest zakochiwać się codziennie na nowo? Znajdźcie taką osobę, a poznacie prawdziwą miłość. 
— Almostlover 290517
Reposted fromalmostlover almostlover
nieuciekaj
2769 5c5e 500
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nieuciekaj
Porzuciłeś mnie (…) Nigdy Ci tego nie mówiłam, ale teraz Ci powiem. Opuściłeś mnie. Zostawiłeś. Zostawiłeś mnie w takiej tęsknocie, że no nie wiem, jak to napisać, ale ogromnej. Nie potrafiłam się z tego otrząsnąć.
— J. L Wiśniewski
Reposted fromtobecontinued tobecontinued viacytaty cytaty
nieuciekaj
2189 bfa8
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl