Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

nieuciekaj
Za dużo myślę,  Za bardzo chcę,  Za mocno czuję,  Za gęsto śnię..
— M.P
Reposted fromdashuri dashuri viacytaty cytaty
nieuciekaj
Ja myślę, że ludzie różnie umierają: jedne przez chorobę, drugie przez oddalenie, trzecie przez to, że odmieniają się, czwarte... 
— Eliza Orzeszkowa – Ogniwa
Reposted frompuella13 puella13 viacytaty cytaty
nieuciekaj
Czasami to, co najbardziej prawdziwe, dzieje się tylko w wyobraźni. Wspominamy tylko to, co nigdy się nie wydarzyło.
— Carlos Ruiz Zafon "Marina"
Reposted frompromieniecienia promieniecienia viacytaty cytaty
nieuciekaj
5238 8fd3
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
nieuciekaj
1633 75c4

July 09 2015

nieuciekaj
Stęskniłem się za tobą... A ty jak gdyby nigdy nic, jak gdyby mnie nie było 
— J.Borszewicz "Mroki"
Reposted fromcytatyzksiazek cytatyzksiazek viacytaty cytaty
nieuciekaj
6395 2c9d
Reposted fromfelicka felicka viaasz asz
nieuciekaj
5816 22f5
Reposted fromrisky risky viacouples couples
nieuciekaj
nieuciekaj
Bo jakże żegnać się z czymś, czego już nie ma.
— W.Gombrowicz
Reposted fromawkwardx awkwardx viadharmalady dharmalady
nieuciekaj
Od środka. Od spodu. Od duszy samej. Nieochota.
— mrożek.
Reposted fromrol rol viadharmalady dharmalady
nieuciekaj
Halo, halo, kochanie, chciałbym ci powiedzieć, że dziś bez zmian. Jest tak jak wczoraj, jak przedwczoraj i trzy dni temu. Ledwo otworzyłem oczy i już tęsknię.
— Piotr Adamczyk
Reposted fromtimetolove timetolove viacytaty cytaty
nieuciekaj
samotność najbardziej boli wieczorami.
Reposted frompersona-non-grata persona-non-grata viacytaty cytaty
nieuciekaj
Fitness is no about being better than someone else.
It's about being better than you used to be.
— Jen Selter
Reposted fromobliviate obliviate viacytaty cytaty

July 08 2015

nieuciekaj
3565 5695 500
Reposted fromroyals royals viapamparejra pamparejra
nieuciekaj

Nig­dy nie miej skru­pułów po­wie­dzieć mężczyźnie, co o nim myślisz. Mężczyżni są ok­ropnie za­rozu­miali. I tak nie uwierzą, jeśli się mówi o nich coś niepochlebnego. 


— Agatha Christie
Reposted fromButWhy ButWhy viacytaty cytaty
nieuciekaj
9801 678d 500
Reposted fromaammaazing aammaazing viainimaginable inimaginable
nieuciekaj
Wpierdalamy się w związki, które nie mają racji bytu. Sypiamy w łóżkach osób, z którymi nie chcemy mieć nic wspólnego. Nad ranem nie chcemy mieć nic wspólnego nawet ze sobą. Całujemy się, nie dając od siebie nic więcej poza gęstą śliną. Dokładnie to samo otrzymujemy w zamian. Piszemy, że tęsknimy, choć sami nie wiemy, za czym i czy tęsknimy naprawdę. Nie mamy nic więcej, ale wcale nie przeszkadza nam to we wmawianiu sobie, że to wszystko nosi metkę “Miłość”. A potem zrywamy, nienawidzimy i chcemy zapomnieć. Na wszystkim, co zdawało się być tak prawdziwe zaczynają pojawiać się odrosty.
“Co ja w niej widziałem?”, “jaaa jeeebię, gdzie ja miałam oczy…“. Nie znam nikogo, kto choć raz nie wypowiedziałby tych słów.
— facebook
Reposted fromwonderLife wonderLife viacytaty cytaty
nieuciekaj
Może moja miłość właśnie na tym polegała? Na zwykłej codzienności z Tobą, na cieszeniu się, z każdej spędzonej wolnej chwili w Twoim towarzystwie? Na każdym uśmiechu skierowanym w Twoją stronę. Na wszystkim i niczym. Prostota dnia w twoim towarzystwie przynosiła mi więcej szczęścia, niż niejedna przygoda, którą mogłabym przeżyć.
— Z głębi siebie, 08.07.2015. Koniec
Reposted fromemptyspacess emptyspacess viacytaty cytaty
nieuciekaj
Obojętność często wyrządza więcej krzywd niż jawna niechęć
— Joanne Kathleen Rowling, Harry Potter i Zakon Feniksa
Reposted frommixtura mixtura viacytaty cytaty
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl